menu close menu
TOPlist

kontakt

KOŠICKÝ DUKÁT na výmenu tovarov a služieb
Sídlo: Mlynská 13, 040 01 Košice – Staré Mesto, Slovenská republika
Hlavné logistické a kontaktné miesto: Stánok na rohu ulíc Mlynská a Puškinova v Košiciach

Tel.: 0911 177 007

email: info@kosickydukat.sk

Projekt občianskeho združenia KOŠICKÝ DUKÁT na výmenu tovarov a služieb má predovšetkým poskytnúť alternatívny spôsob platieb pri výmene tovarov a služieb medzi členmi združenia a zároveň podporiť lokálnych prvovýrobcov a obchodníkov. KOŠICKÝ DUKÁT na výmenu tovarov a služieb, Mlynská 13, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 42405971, DIČ: 2024175747, Číslo účtu: 2700783201/8330, IBAN: SK7183300000002700783201, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, Zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 23.12.2014, číslo spisu VVS/1-900/90–445 78

UPOZORNENIE:

Projekt KOŠICKÝ DUKÁT je súkromným projektom vyššie uvedeného občianskeho združenia a každý participant na tomto projekte si je tejto skutočnosti vedomý a zároveň plne chápe, že v žiadnom prípade KOŠICKÝ DUKÁT nie je mincou ani menou v tom zmysle, že by podliehal regulácii a/alebo dohľadu Národnej banky Slovenska, resp. Európskej centrálnej banky.

[show_tagwebs_beauty_contact_popup_form id = „1“]