menu close menu
TOPlist

Objednávka

Sme radi, že sa chcete stať členom/darcom nášho združenia KOŠICKÝ DUKÁT na výmenu tovaru a služieb a takouto formou chcete podporiť projekt lokálneho platidla KOŠICKÝ DUKÁT. Vaším členstvom získate okrem dukátov aj mnohé iné výhody. Výhody členstva v združení sú základným rozdielom oproti tomu, keď poskytnete nášmu združeniu len dar. Obidve alternatívy závisia len na vašom rozhodnutí a preto to prosím uved’te v správe /chcem byť člen alebo poskytujem dar/
Každý z členov/darcov obdrží dukáty, ako potvrdenie o členskom vklade*/poskytnutom dare. Dukáty budú zodpovedať alikvotnej čiastke členského vkladu*/daru.
Existuje aj možnosť kúpy dukátov. Počet dukátov, ktoré sú určené len na predaj je limitovaný a je možné ich ziskať formou kúpy len cez naších oficiálnych predajcov - Mestské informačné centrum alebo cez web: TU.
Dukáty v počte 1 až 3 kusy je možné ziskať len formou kúpy. OZ KOŠICKÝ DUKÁT na výmenu tovarov a služieb dukáty nepredáva!
Za účelom podpory obehu dukátov ako lokálneho platidla boli určené výmenné kurzy k euru ako je uvedené nižšie.
Ďakujeme za pochopenie a podporu projektu KOŠICKÝ DUKÁT.

Meno: *

Priezvisko: *

Ulica, číslo: *

PSČ, Mesto: *

Telefón: *

E-mail: *

Dátum narodenia: *


Položky označené * je potrebné vyplniť, aby objednávka mohla byť riadne vybavená!


KOŠICKÝ 10 DUKÁT - 10 €
min. 10 ks a viac

KOŠICKÝ 10 DUKÁT - 15 €
4 ks až 9 ks

KOŠICKÝ 5 DUKÁT - 5 €
min. 10 ks a viac

KOŠICKÝ 5 DUKÁT - 7,50 €
4 ks až 9 ks

KOŠICKÝ 2 DUKÁT - 2 €
min. 10 ks a viac

KOŠICKÝ 2 DUKÁT - 3 €
4 ks až 9 ks

Zberateľská sada KOŠICKÝ DUKÁT na stojane – 95 €
(1 dukát 2015, 5 dukát 2015, 2 dukát 2016, Strieborný 50 dukát 2016)
odporúčame overiť telefonicky dostupnosť 0911 177 007

Zberateľská sada KOŠICKÝ DUKÁT V špeciálnom knihovom obale – 99,95 €
(1 dukát 2015, 2 dukát 2016, 5 dukát 2016, 10 dukát 2017, Strieborný 50 dukát 2016/2017)
odporúčame overiť telefonicky dostupnosť 0911 177 007

Zberateľský KOŠICKÝ 10 DUKÁT v špeciálnom obale - 16,95 €

Poštovné a balné vo výške 4,99 € sa nepočíta v prípade osobného odberu dukátov v MIC alebo v stánkoch KOŠICKÝ DUKÁT
na Hlavnej a Mlynskej ulici v Košiciach.

Vaša správa

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov OZ KOŠICKÝ DUKÁT na výmenu tovarov a služieb v zmysle zákona v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefonický kontakt a e-mail na účel zasielania ponúk a informácií v rámci aktivít OZ KOŠICKÝ DUKÁT a pridružených subjektov uvedených na stránke www.kosickydukat.sk.
Svoj súhlas udeľujem na dobu neurčitú odo dňa udelenia súhlasu až do dňa odvolania súhlasu. Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu OZ KOŠICKÝ DUKÁT na výmenu tovarov a služieb, Mlynská 13, 040 01 Košice – Staré Mesto.
Akceptujem podmienky a model nadobúdania dukátov vo forme a spôsobom ako je uvedený na www.kosickydukat.sk

Antispam otázka*

* Za členský vklad sa považuje predovšetkým členský príspevok (resp. vstupný členský poplatok, príspevok, poplatok a pod.) v zmysle stanov oz KOŠICKÝ DUKÁT na výmenu tovarov a služieb.