september 5, 2017

Prezentácia NOVINKY – KOŠICKÝ 50 DUKÁT 2017

Prezentácia nového košického 50 dukátu 2017 sa uskutoční 11.9.2017 (pondelok) o 11. hod. za účasti svetoznámych medailérov a autorov košického dukátu, pánov Miroslav a Branislav Ronai z Kremnice v BISTRO PLANET na Hlavnej ulici č. 108 v Košiciach.

Uvítame, ak by ste Vašu účasť potvrdili najneskôr do 7.9.2017 do 15. hod. na email: rezervacia@kosickydukat.sk , aby bolo možné veci efektívne sprocesovať k vzájomnej spokojnosti všetkých zainteresovaných subjektov.

Informácia pre záujemcov o NOVINKU – KOŠICKÝ 50 DUKÁT 2017 PROOF a BK:

V Mincovni Kremnica š.p. bolo vyrazených 200 kusov košických 50 dukátov:

– košický 50 dukát 2017 vo verzii PROOF100 čislovaných kusov

– košický 50 dukát 2017 vo verzii BK100 čislovaných kusov

V záujme väčšieho rozšírenia obehu dukátov medzi obchodníkmi a prevádzkami, ktoré akceptujú košické dukáty je 50 dukát možné získať len podľa týchto modelov:

1. členovia/darcovia oz KOŠICKÝ DUKÁT na výmenu tovarov a služieb:

1.1 PROOF 50 dukát za 59,95 eur + balíček dukátov za 50 eur

balíček obsahuje 1×10 dukát, 6×5 dukát, 5×2 dukát

tzn. za 109,95 eur získate 100 dukátov podľa vyššie uvedenej schémy

1.2. BK 50 dukát za 50 eur + balíček dukátov za 50 eur

balíček obsahuje 1×10 dukát, 6×5 dukát, 5×2 dukát

tzn. za 100 eur získate 100 dukátov podľa vyššie uvedenej schémy

Upozornenie!!!

1.3. V prípade nezáujmu o balíček (1×10 dukát, 6×5 dukát, 5×2 dukát) je výmenný kurz

50 dukát PROOF za 75 eur a 50 dukát BK za 69,95 eur

2. záujemcovia len o kúpu, ktorí nie sú/nechcú byť členovia/darcovia oz KOŠICKÝ DUKÁT:

2.1. BK 50 dukát v elegantnom obale (blistri) KOŠICKÝ DUKÁT 2015 – 2017 v hodnote 79,95 eur u nášho zmluvného partnera na predaj – spoločnosti OLE OLE – link: http://oleole.sk/kategoria-produktu/kosicky-dukat/

(obal – blister KOŠICKÝ DUKÁT 2015 – 2017 bude obsahovať BK 50 dukát a prázdne bublinky pre 1,2,5,10 dukát)

V prípade záujmu o NOVINKU KOŠICKÝ 50 DUKÁT 2017 prosíme, oznámte nám Váš záujem a model nadobudnutia, ktorý ste si vybrali obratom na náš email:

info@kosickydukat.sk

Ďakujeme Vám za podporu projektu KOŠICKÝ DUKÁT.

S pozdravom

JUDr. Vladimír Gürtler

predseda oz KOŠICKÝ DUKÁT na výmenu tovarov a služieb

Please Post Your Comments

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *