menu close menu
TOPlist

Tieto prevádzky akceptujú KOŠICKÝ DUKÁT

KVALITA má prednosť pred KVANTITOU
Priatelia, prax ukazuje, že iba kvalitní a zodpovední obchodníci dokážu kvalitne participovať na exkluzívnom projekte oz KOŠICKÝ DUKÁT na výmenu tovarov a služieb.
Aj preto sa budeme zameriavať ďalej už len na exkluzívnu spoluprácu so subjektami, ktoré poskytujú maximálne kvalitné tovary, služby a budú schopní dodržiavať primerané štandardy kvality.
KVALITA výberu obchodníkov, ktorí budú prijímať košické dukáty tak bude mať prednosť pred KVANTITOU.
Ďakujeme za množstvo pozitívnych ohlasov, ktoré projekt oz KOŠICKÝ DUKÁT posúvajú dopredu a aj preto sa budeme snažiť zabazpečiť maximálne kvalitný výber participantov na projekte KOŠICKÝ DUKÁT v budúcnosti.
Už čoskoro Vás budeme informovať o vstupe mimoriadne exkluzívnych obchodných partnerov, ktorí sa rozhodli akceptovať vo svojch prevádzakch lokálne platidlo KOŠICKÝ DUKÁT.

Takže priatelia, nebuďte prekvapení, ak v budúcnosti zo zoznamu prevádzok akceptujúcich dukát „vypadnú“ niektoré prevdázky a nahradia ich iné, dodžiavajúce vysoké štandardy kvality, ktoré požadaje oz KOŠICKÝ DUKÁT v záujme ochrany svojich členov, sympatizantov a podporovateľov.
Ďakujeme Vám za podporu, lajky, zdieľanie a šírenie dobrého mena KOŠICKÝ DUKÁT.

S prihliadnutím na vyššie uvedené preto prosíme hlavne občanov, ktorí budú „platiť“ dukátmi, aby nehľadali kvantitu (tzn. množstvo prevádzok, podnikateľov a výrobcov) ale kvalitu.

OZ KOŠICKÝ DUKÁT na výmenu tovarov a služieb bude pravidelne monitorovať kvalitu tovarov a služieb, ktoré poskytujú s nami spolupracujúce subjekty – tzn. subjekty akceptujúce KOŠICKÝ DUKÁT.

Ak chcete podporiť lokálnu ekonomiku, ak chcete ponúkať zdravé a chutné potraviny, ale aj iné výrobky lokálnych producentov a výrobcov, ak chcete ponúkať kvalitné služby a budete akceptovať ako prostriedok na výmenu tovarov a služieb KOŠICKÝ DUKÁT za presne a jasne dohodnutých podmienok, neváhajte.
Ozvite sa nám a kontaktujte nás na
tel.: 0911 177 007 alebo emailom: tovaryasluzby@kosickydukat.skfinal prevádzky